• Naše akcie a aktivity
    pre deti, mládež a dospelých
  • Sledujte

OZ Rozprávky pre detičky

Reklamácie

V prípade reklamácie tovaru, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si, prosím, nasledovné informácie.

Zaslanie tovaru
UPOZORNENIE:
Tovar (Kniha) je zasielaný v ochrannej protinárazovej bublinkovej obálke vysokej kvality, ktorá zaručí bezpečnú prepravu. Obal je pevný, vodeodolný a má nízku hmotnosť. V prípade rozbalenia tejto obálky zákazníkom nie je možné tovar reklamovať ani vrátiť.


Reklamácia tovaru
Ak zistíte, že je tovar pri preberaní zásielky viditeľne poškodený (poškodený obal balíka a poškodený tovar) – nepreberajte ho! Je však nutné spísať o tom zápis so Slovenskou poštou/ príp. kuriérom ihneď pri prevzatí tovaru.

Poškodenú zásielku nepreberajte, s pracovníčkou pošty (s kuriérom) spíšte reklamačný protokol a ihneď nás kontaktujte telefonicky, alebo mailom. Následne po zistení dôvodu poškodenej zásielky Vás budeme informovať a tovar vám vymeníme kus za kus, alebo Vám vrátime peniaze.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus,  alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Reklamácia sa nevzťahuje na tovar opotrebovaný, úmyselne poškodený, poškodený neodborným zásahom, alebo rozbalený.
Reklamačný poriadok Slovenskej pošty nájdete tu: http://www.posta.sk/subory/36962/reklamacny-poriadok.pdf

Vrátenie tovaru - Odstúpenie od zmluvy
Tovar zakúpený prostredníctvom web stránky www.rozpravkypredeticky.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru a to len pod podmienkou, že nie je na knihe poškodená a rozbalená obálka. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar musí byť v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Spolu s tovarom je nutné zaslať písomné Oznámenie o zámere odstúpiť od zmluvy, kópiu faktúry a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Odporúčame tovar zaslať ako list/balík doporučenou zásielkou na adresu: Občianske združenie Rozprávky pre detičky, Martina Jančovičová, Horné Saliby 350, 925 03 Horné Saliby. Tovar nie je možné poslať na dobierku. Zásielky zaslané na dobierku nebudú prebraté. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po doručení a skontrolovaní vráteného tovaru. Poštovné hradí kupujúci.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:
• tovar je mechanicky poškodený
• knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)
• tovar nie je kompletný.

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

www.rozpravkypredeticky.sk
- ručí zákazníkovi za:
• dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
• dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
• dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
• priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

- nenesie zodpovednosť za:
• oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
• oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
• poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) Zásielku nepreberajte!

Prajeme Vám príjemné nakupovanie prostredníctvom našej web stránky www.rozpravkypredeticky.sk.