• Naše akcie a aktivity
    pre deti, mládež a dospelých
  • Sledujte

OZ Rozprávky pre detičky

Obchodné podmienky

Web stránka www.rozpravkypredeticky.sk je stránka určená širokej verejnosti za účelom predaja knižky autorky Martiny Jančovičovej s názvom Cvičia všetky zvieratka. V budúcnosti i ďalších knižiek pre deti a rodičov, materské školy a detské centrá.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na služby ponúkané prostredníctvom tejto stránky.

I. Vymedzenie pojmov

1. Predávajúci - prevádzkovateľom stránky www.rozpravkypredeticky.sk je

Martina Jančovičová
Občianske združenie Rozprávky pre detičky

Horné Saliby 350, 925 03 Horné Saliby
Slovenská republika

IČO: 48414093
DIČ: 2120136282

číslo účtu: 3576515051/0200 (Všeobecná úverová banka)

IBAN: SK23 0200 0000 0035 7651 5051
SWIFT: SUBASKBX

(Prosím, neuhrádzajte na tento účet priamym bankovým prevodom alebo vkladom žiadne platby pred tým, ako vám oznámime konkrétne detaily o platbe k vašej objednávke. Ďakujeme za porozumenie.)


Predávajúci nie je platcom DPH.

Kontaktná osoba: Martina Jančovičová (autorka)
Tel. +421948 48 93 90
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.rozpravkypredeticky.sk
(ďalej len "predávajúci").

2. Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

3. Elektronická objednávka - odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky web stránky a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
Akceptovaním cenovej ponuky a potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

4. Tovar - produkty alebo služby v ponuke web stránky www.rozpravkypredeticky.sk.

5. Zmluvný vzťah - je považovaný za právoplatne uzavretý akceptovaním cenovej ponuky a potvrdením objednávky.


II. Predmet zmluvy

1.Predmetom zmluvy je dodanie tovaru uvedeného a ponúkaného prostredníctvom web stránky www.rozpravkypredeticky.sk.

2. Zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká doručením potvrdenia záväznej objednávky kupujúcemu.

 


III. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, objednávkovým formulárom požadovaných údajov. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za záväzné.

3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde e-mailovým alebo telefonickým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň vystavenia objednávky a to v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný a odoslaný. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, svoju e-mailovú adresu a popis objednaného tovaru. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou e-mailom.

5. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou e-mailom.

6. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, ak je kupujúci zaradený do zoznamu nedôveryhodných osôb. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

8. Tovar zakúpený prostredníctvom web stránky www.rozpravkypredeticky.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia v súlade so zákonom 108/2000 Z.z. a to len pod podmienkou, že nie je na knihe poškodená a rozbalená. Tovar musí byť v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Spolu s tovarom zašle predávajúcemu písomné Oznámenie o zámere odstúpiť od zmluvy, kópiu faktúry a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar nie je možné poslať na dobierku. Zásielky zaslané na dobierku nebudú prebraté. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po doručení a skontrolovaní vráteného tovaru. Poštovné hradí kupujúci.
 

IV. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa kupujúceho uvedená v objednávkovom formulári . Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (pošta, kuriérska služba). Možnosť osobného odberu v mestách Senec, Galanta, Pezinok, Bratislava po dohode s predávajúcim.

2. Predávajúci zašle tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, spravidla max. do 48 hodín. Ak si kupujúci vybral možnosť platby vopred, tovar sa pripravuje na expedíciu v čo najkratšom čase po pripísaní platby na účet predávajúceho, spravidla do 48 hodín.

3. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.

4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v protinárazovej bublinkovej obálke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom (preberacom) liste.

5. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci zásielku neprevezme a ihneď kontaktuje predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemôžeme akceptovať.

6. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu. V prípade neprevzatia tovaru na dobierku je kupujúci považovaný za nedôveryhodnú osobu a v budúcnosti môže nakupovať na web stránke www.rozpravkypredeticky.sk výhradne s platbou vopred.
 

V. Kúpna cena

1. Ceny uvedené na web stránke www.rozpravkypredeticky.sk sú platné v čase objednania tovaru.

2. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

3. Potvrdená cena tovaru je konečná. K potvrdenej cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu a balné podľa toho, aký spôsob dopravy si kupujúci zvolil. 

4. Zásielky zasielame na území Slovenskej republiky. Do zahraničia je možné tovar doručiť po dohode. O presnej výške poštovného a balného Vás budeme informovať po potvrdení Vašej objednávky.

5. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je vložená do každej zásielky spolu s tovarom. Slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 
VI. Spôsob platby

Pri kúpe tovaru prostredníctvom web stránky www.rozpravkypredeticky.sk môžete zaplatiť:

1. Bankovým prevodom vopred na účet predajcu (vedený vo Všeobecnej úverovej banke), ktorý je uvedený v e-maile kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Pokiaľ uhradíte platbu z účtu vo VÚB, je pripísaná na účet takmer okamžite. Z iných bánk trvá prevod spravidla 1-2dni. Ihneď po pripísaní platby na náš účet tovar pripravujeme na expedíciu.

2. Dobierkou. Objednaný a potvrdený tovar zašleme na dobierku na adresu zadanú v objednávke. Kupujúci zaplatí za tovar poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi pri prevzatí tovaru plnú cenu. Pokiaľ si kupujúci neprevezme zásielku na dobierku, nebude môcť v budúcnosti využívať nákup s týmto spôsobom platby. 

 

3. V hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.

 
VII. Spôsob dopravy

1. Tovar predávaný prostredníctvom web stránky www.rozpravkypredeticky.sk doručujeme na území Slovenskej republiky.

2. Tovar je pri doprave zabalený v protinárazovej obálke, aby bol bezpečne dopravený kupujúcemu v akomkoľvek počasí.

3. Spôsob dopravy si kupujúci zvolí a vyznačí v objednávkovom formulári. Je možné využiť Slovenskú poštu, alebo kuriérsku službu. Po dohode je možné tovar prevziať aj osobne. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

4. Slovenská pošta. Poštou zasielame zásielky ako doporučený list 1. triedy. Je doručený v nasledujúcich 1 – 3 pracovné dni po odoslaní.

5. Kuriérska služba doručuje zásielky do 24 hodín od prevzatia zásielky, zvyčajne v čase od 7.00 -  do 16.00 hod. Kuriér si telefonicky overí, či Vás nájde v mieste dodacej adresy. V prípade, že v bežnej pracovnej dobe sa zdržiavate inde ako v mieste trvalého bydliska (napr. v práci), uveďte adresu dodania tam. (V tom prípade sa bude líšiť od fakturačnej adresy.) Urýchlite tým dodanie zásielky. Za doručenie kuriérom sa k objednávke pripočíta suma podľa platného cenníka SP.

 

6. Osobný odber je možný v mestách Senec, Galanta, Pezinok, Bratislava po dohode s predávajúcim.

 
VIII. Reklamácia tovaru

1. Reklamácie tovaru sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a bol zakúpený u predávajúceho.

4. Právo na reklamáciu zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s jeho použitím. Reklamácia a záruka tovaru sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci, alebo jej častí, spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky doručovateľom. Pri poškodení zásielky doručovateľom je potrebné si uplatňovať reklamáciu priamo u doručovateľa (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť). Preto pri preberaní tovaru ak je zásielka poškodená, je nutné spísať na pošte, alebo s kuriérom reklamačný zápis a obálku (balík) NEPREBERAŤ!

6. Reklamovaný tovar nie je možné zaslať na dobierku predávajúcemu.

7. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej písomnej forme (napr. e-mail). Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

8. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru). Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (vrátenie peňazí) alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku.


IX. Vrátenie tovaru

1. Tovar zakúpený prostredníctvom web stránky www.rozpravkypredeticky.sk môže kupujúci bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru a to len pod podmienkou, že nie je na knihe poškodená a rozbalená.

2. Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

3. Tovar musí byť v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. 

4. Spolu s tovarom musí kupujúci zaslať písomné Oznámenie o zámere odstúpiť od zmluvy, kópiu faktúry a číslo účtu pre vrátenie peňazí.

5. Prepravné náklady a poštovné pri vrátení tovaru hradí kupujúci.

6. Tovar nie je možné poslať na dobierku. Zásielky zaslané na dobierku nebudú prebraté.

7. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po doručení a skontrolovaní vráteného tovaru.

8. Od zmluvy nie je možné odstúpiť ak je tovar mechanicky poškodený, ak majú knihy známky používania (čítania, kopírovania) ak tovar nie je kompletný.

9. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

 


X. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje nevyhnutné pre komunikáciu s kupujúcim sú považované za dôverné a budú použité výhradne pre obchodné účely. Pri nákupe od vás požadujeme len údaje potrebné na jeho vybavenie, na plnenie zmluvy - dodanie tovaru.

Osobné údaje: meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, krajina, email, telefónny kontakt, fakturačná a doručovacia adresa a samotný predmet objednávky;

Účel spracovania: registrácia objednávky, vystavenie daňového dokladu, zmluvné a predzmluvné vzťahy, zaslanie objednaného tovaru, reklamácie, evidencia zákazníkov za účelom zúčtovania.


2. Odoslaním údajov vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

3. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom. 

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľov, ktorí v jej mene spracuvávajú osobné údaje. Pre našu spoločnosť spracuváva údaje v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili nasledovný sprostredkovateľ:

 

  • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk
  • Naša spoločnosť bude využívať len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

 

4. Pri registrácii kupujúci súhlasí so zasielaním noviniek, zaujímavých informácií a informácií o produktoch. Na prianie zákazníka jeho osobné údaje vymažeme z našej databázy.

 

Viac informácii ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na hlavnej stránke webstránky - kapitola: Ochrana osobných údajov.


XI. Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky zmeniť v prípade potreby.

5. Nadobudnutie účinnosti týchto Všeobecných zmluvných podmienok je od 01.12.2013.